Conferencia

La guitarra a la literatura catalana del Renaixement – imatges, discursos, significats (inclosa en l’any Joan Carles Amat)

Dissabte, 23 de juliol de 2022
18:00 h – Centre Cultural Infant Pere

 

Gratuït

Comparteix:

Biografia

Rolf Bäcker va estudiar musicologia, filologia romànica (castellà, català i portuguès) i Història Ibèrica i Llatinoamericana a la Universitat de Colònia (Universität zu Köln), Alemanya, on es va doctorar en musicologia amb una tesi sobre “La guitarra com a símbol: significat i canvi a la memòria cultural d’Espanya des de l’Edat Mitjana fins al final del siglo de oro”. Va ser becari de l’Instituto Camões, de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) i del DAAD (Servei Alemany d’Intercanvi acadèmic). Actualment és professor titular als departaments de Música Clàssica i Contemporània i d’Estudis Culturals i Musicals de l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya), on també havia exercit de cap d’estudis i de cap de departament. Hi ensenya Fonètica Aplicada al Cant (alemany i llatí), Estètica, Història del Flamenco, Història de la Musicologia, Metodologies de Recerca, entre d’altres. També treballa a Codarts, Rotterdam, on ensenya Història i Teoria del Flamenco, i ha ensenyat com a professor convidat a les universitats de Newcastle Upon Tyne (Regne Unit), Graz (Àustria) i Zagreb (Croàcia). Sent membre de diferents societats musicològiques, els seus interessos es mouen constantment entre la musicologia històrica i l’etnomusicologia I inclouen aspectes semiòtics I l’intercanvi entre música i literatura. 

 

Publicacions rellevants

“English and Spanish Literature about Brazilian Music: A Survey of Visions”, Brasil-Europa 500 Jahre: Musik und Visionen. Bericht des Internationalen Kongresses, Köln: Akademie Brasil-Europa/I.S.M.P.S., 2000, pp. 315-318

Lo decisivo fue la mezcla, y esa mezcla sólo ocurrió en Andalucía. Reflexiones acerca de la imagen de Andalucía en el discurso flamencológico”, Nassarre. Revista Aragonesa de Musicología XXI (2005) (= Actas del VIII Congreso Internacional de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología), pp. 109-120

“«Alte» Musik im kulturellen Gedächtnis Spaniens – zyklisches vs. lineares Zeitverständnis”, Early Music. Context and Ideas II. International Conference in Musicology, 11-14 September 2008, Kraków: Instytut Muzykologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 526-534

“La llengua en la investigació musical – discrepàncies entre teoria i pràctica en la metodologia musicològica”, Ayats, Jaume; Ginesi, Gianni [edd.], Experiència musical, cultura global. IX Congrés de la Societat d’Etnomusicologia (SIBE), Palma de Mallorca: Consell de Mallorca – Departament de Cultura i Patrimoni, 2008, pp. 13-22

“Cuerpo, memoria e instrumento musical – una impresión bergsoniana”, Actes del Congrés Internacional “El cos: objecte i subjecte de les ciències humanes i socials”, Martí, Josep; Aixelà, Yolanda [Coordd.], El cos. Objecte i subjecte de les ciències humanes i socials, Barcelona: CSIC, 2010 [CD-ROM]

Symbol Gitarre: Bedeutung und Wandel im kulturellen Gedächtnis Spaniens vom Mittelalter bis zum Ende des Siglo de Oro, Hamburg: Peter Lang Verlag, 2012

“Entre nationalismes et exotismes. La trajectoire de la guitare espagnole dans les discours du XIXe siècle”, Charles-Dominique, Luc; Defrance, Yves; Danièle Pistone [edd.], Fascinantes étrangetés. La découverte de l’altérité musicale en Europe au XIXe siècle, Actes du Colloque de La Côte-Saint-André (Isère), 24-27 août 2011, Paris: Harmattan, 2014, pp. 219-234

“Gounodian Fausts by Pablo de Sarasate, Joan Baptista Pujol, and Felip Pedrell i Sabaté”, Fitzsimmons, Lorna; McKnight, Charles [Edd.], The Oxford Handbook of Faust in Music, New York: Oxford University Press, 2019, pp. 169-185.